COOKIE POLICY

1.    WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een webportaal op uw computer, tablet of smartphone installeert wanneer u het portaal bezoekt. Cookies kunnen ons op vele manieren helpen, ze maken het bijvoorbeeld mogelijk dat het portaal bepaalde gegevens en instellingen (bijv. inloggegevens, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode onthoudt, zodat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u het portaal bezoekt en navigeert, bijvoorbeeld door ons in staat te stellen een website beter af te stemmen op uw interesses of uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u onze website bezoekt, kunt u bovendien een aantal cookies opmerken die niet aan ons gerelateerd zijn. Als u naar een webpagina gaat die ingesloten inhoud bevat, kunt u cookies van deze websites ontvangen. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus raden wij u aan de websites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat alle cookies van de harde schijf van uw computer worden gewist, dat alle cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt opgeslagen.


2.    HOE GEBRUIKEN WE COOKIES EN MET WAT VOOR DOEL
Hier is een lijst van de cookies die we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken:

2.1 Cookies gehost door Kao
Deze cookies worden gebruikt om het lettertype van Kerasilk te beschermen tegen gebruik door andere websites: Cookie Acceptatie, Typo3: fe_typo_user, gldwsec

2.2 Cookies gehost door derden
Wanneer u onze website bezoekt, kunt u enkele cookies opmerken die niet gerelateerd zijn aan Kerasilk. Als u doorgaat naar een webpagina die ingesloten inhoud bevat, kunt u cookies van deze websites ontvangen. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus we raden u aan de websites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Facebook
Deze cookies worden door Facebook gebruikt zodra de Facebook-plugin op onze website is geactiveerd. Voor meer informatie over het type, het gebruik en het doel van deze cookies klikt u op de volgende link: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Instagram
Deze cookies worden gebruikt door Instagram zodra de Instagram-plugin op onze website is geactiveerd. Voor meer informatie over het type, het gebruik en het doel van deze cookies klikt u op de volgende link: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/#

3.    COOKIES BEHEREN
U kunt deze cookies willekeurig beheren en/of verwijderen. U kunt alle op uw computer opgeslagen cookies verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat de archivering van cookies in eerste instantie wordt verhinderd.Als u dit doet, moet u echter bij elk bezoek sommige instellingen handmatig aanpassen en leven met de beperking van sommige functies.

PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID
Voor het laatst herzien op 1 december 2022

1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en informatie over onze functionaris voor gegevensbescherming
De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:
Kao Netherlands BV
BERKENWEG 7
3818 LA Amersfoort
The Netherlands
E-mail : info.nl@kao.com
Telefoon:
+32 (0)78-484186
Generale Manager:
Christel Grootentraast
Voor vragen over gegevensbescherming kun je contact met ons opnemen via dataprivacy.emea@kao.com
1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden – welke persoonsgegevens van jou verwerken wij en waarom?
1.1 Metadata

Je kunt gebruik maken van de website zonder enige persoonsgegevens van jou te verstrekken. In dat geval zullen wij alleen de volgende metadata verzamelen die resulteren uit je gebruik van de website: browsertype en -versie, operating system en interface, website van waaruit je ons bezoekt (referrer URL), website(s) die je op onze website bezoekt, datum en tijdstip van je toegang tot onze Website, en internet protocol (IP) adres.
Je IP-adres zal worden gebruikt om je toegang tot onze website mogelijk te maken. De metadata zullen worden gebruikt om de kwaliteit en de dienstverlening van onze websi¬te te verbeteren en om onze dienstverlening te verbeteren door het gebruikersgedrag van onze gebruikers te analyseren.
1.1 Contactformulier
Op onze website bieden wij je de mogelijkheid om via een contactformulier contact met ons op te nemen. Om je verzoek te kunnen behandelen, hebben wij de volgende gegevens van je nodig, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten: e-mail en bericht. Het verstrekken van verdere persoonsgegevens (bijvoorbeeld je naam) is mogelijk, maar niet verplicht. De persoonsgegevens die je ons in het kader van dit contactformulier verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om je aanvraag / contactverzoek te beantwoorden en voor de bijbehorende technische administratie. Overdracht aan derden vindt niet plaats. Je persoonsgegevens worden verwijderd zodra wij je verzoek hebben verwerkt of je jouw toestemming intrekt.
1.2 Adobe Analytics
Deze website maakt ook gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (‘Adobe’). Adobe Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en kunnen analyseren hoe je de website gebruikt. Als de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt doorgegeven aan een server van Adobe, zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres vóór de geolocatie wordt geanonimiseerd en vervangen door een algemeen IP-adres voordat het wordt opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door je browser wordt verzonden als onderdeel van Adobe Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe. Je kunt het opslaan van cookies weigeren door de betreffende instelling te selecteren van je browser. Houd er echter rekening mee dat je dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Je kunt het verzamelen door Adobe van de door de cookie gegenereerde en aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Adobe ook weigeren met de browser plug-in die je kunt downloaden en installeren via de volgende link: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
2. Basis voor Verwerkingsdoeleinden en Consequenties – wat is de juridische basis voor het verwerken van je persoonsgegevens en wat gebeurt er als je die niet wilt verstrekken?
Wij vertrouwen op de volgende rechtsgronden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens:
• je toestemming voor de verwerking van je gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
• de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van jou die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer je een kind bent; deze gerechtvaardigde belangen zijn de verwezenlijking van de hierboven in punt 1 genoemde verwerkingsdoeleinden, met name het verstrekken van deze website aan jou.
Het verstrekken van je persoonsgegevens is niet vereist op basis van een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van je persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst met ons aan te gaan of om onze diensten/producten op jouw verzoek te ontvangen. Het verstrekken van je persoonsgegevens is voor jou vrijwillig.
Het niet verstrekken van je persoonsgegevens kan voor jou nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat je bepaalde producten en diensten niet kunt ontvangen. Echter, tenzij anders vermeld, zal het niet verstrekken van je persoonsgegevens geen juridische gevolgen voor je hebben.
3. Categorieën Ontvangers en Internationale Doorgifte – aan wie geven wij je persoonsgegevens door en waar zijn zij gevestigd?
Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen voor de hierboven omschreven doeleinden, en wel als volgt:
• Binnen de Kao Group: onze moederentiteit, de Kao Corporation in Japan en elk van de aangesloten ondernemingen en/of dochterondernemingen (elke aangesloten onderne¬ming of dochteronderneming, met ons inbegrepen, wordt wordt aangeduid als ‘Kao Company’) binnen de wereldwijde Kao Group kan je persoonsgegevens ontvangen als noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waar¬voor de persoonsgegevens zijn verzameld kunnen verschillende interne afdelingen binnen de Kao Company je persoonsgegevens ontvangen. Bovendien kunnen andere afdelingen binnen de Kao Company toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens over jou op een ‘need to know’-basis, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of de interne accountantsdienst.
• Met gegevensverwerkers: bepaalde derde partijen, al dan niet gelieerd, kunnen je persoonsgegevens ontvangen om deze volgens passende instructies te verwerken ("Verwerkers") voor zover noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden, zoals aanbieders van websiteservices, orderverwerking, klantenservice, marketing, IT-ondersteuning en andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het on¬derhouden van onze commerciële relatie met jou. De Verwerkers zullen zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om relevante technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken.
• Andere ontvangers: wij kunnen – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming – je persoonsgegevens doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, juridisch adviseurs, externe adviseurs of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of -overname kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of overname. Wij zullen je persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden doorgeven voor reclame- of marketingdoeleinden of voor andere doeleinden. De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze nodig hebben om hun functie uit te oefenen.
Internationale overdrachten: de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. Ontvangers buiten de EER zijn gevestigd in landen met een adequaatheidsbesluit, in het bijzonder Andorra, Argentinië, Canada (voor niet-openbare organisaties die vallen onder de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Zwitserland, Faeröer Eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Japan, Verenigd Koninkrijk, Uruguay en in elk geval wordt de overdracht daarbij erkend als een passend niveau van gegevensbescherming vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die geen passend beschermingsniveau bieden vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten buiten de EER adequaat worden beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot overdrachten naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij de overdracht baseren op passende waarborgen, zoals standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd, goedgekeurde gedragscodes met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsmechanismen met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger. Je kunt om een kopie van dergelijke passende waarborgen vragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in artikel 7 hieronder.
4. Bewaarperiode – hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om je de door jou gevraagde diensten en/of producten te leveren. Zodra je de contractuele relatie met ons hebt beëindigd of anderszins je relatie met ons hebt beëindigd, zullen wij je persoonsgegevens uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren, zodat je er niet langer uit kunt worden geïdentificeerd (tenzij wij je gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan de Kao Company is onderworpen, bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden).
Ook kunnen wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn bepaalde van je persoonsgegevens te bewaren gedurende een periode van 10 jaar na het desbetreffende belastingjaar. Wij kunnen je persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van de contractuele relatie indien je persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving of indien wij je persoonsgegevens nodig hebben om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, uitsluitend op basis van ‘need to know’. Voor zover mogelijk zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke beperkte doeleinden beperken na beëindiging van de contractuele relatie.
5. Je rechten – welke rechten heb je en hoe kun je die rechten uitoefenen?
• Recht om je toestemming in te trekken: als je je toestemming hebt gegeven voor bepaalde vormen van verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens (met name met betrekking tot het ontvangen van communicatie op het gebied van direct-marketing via e-mail, sms/whatsapp en telefoon), kun je deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. Het bezwaar kan zonder formaliteiten worden gemaakt en dient bij voorkeur te worden gericht aan dataprivacy.emea@kao.com. Verder kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.
• Verdere rechten inzake gegevensbescherming: conform de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kun je het recht hebben om: (i) toegang te vragen tot je persoonsgegevens; (ii) rectificatie van je persoonsgegevens te vragen; (iii) verwijdering van je persoonsgegevens te vragen; (iv) beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen; (v) overdraagbaarheid van gegevens te vragen; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (met inbegrip van bezwaar tegen profilering).
Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde rechten beperkt kunnen zijn door lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
Hieronder vind je meer informatie over je rechten voor zover de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is:
• Recht op toegang tot je persoonsgegevens: je kunt het recht hebben om van ons bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over je worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. Deze toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen je recht op toegang beperken. Je kunt het recht hebben om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere door jou gevraagde kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten.
• Recht om rectificatie te vragen: je kunt het recht hebben om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kun je het recht hebben onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
• Recht om verwijdering te vragen (recht om vergeten te worden): onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om van ons te verlangen dat wij je persoonsgegevens verwijderen en kunnen wij verplicht zijn deze persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht om beperking van de verwerking te vragen: onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om van ons een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en kun je het recht hebben om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere entiteit over te dragen.
• Recht op bezwaar: onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om, op gronden die verband houden met je bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en kan van ons worden verlangd dat wij je persoonsgegevens niet langer verwerken. Dit recht op bezwaar kan met name van toepassing zijn indien wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor profileringsdoeleinden om een beter inzicht te krijgen in je belangstelling voor onze producten en diensten of voor direct marketing.
Indien je een recht van bezwaar hebt en dit recht uitoefent, zullen je persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons worden verwerkt. Je kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals vermeld in artikel 7 hieronder.
Dit recht van bezwaar kan, met name, ontbreken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst of voor de uitvoering van een reeds gesloten overeenkomst.
Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen zoals vermeld in artikel 7 hieronder. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
6. Cookies en andere volgtechnologieën
Deze website gebruikt cookies en andere volgtechnologieën. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid.
7. Vragen en contact
Heb je een vraag over ons privacybeleid of wil je je rechten uitoefenen zoals beschreven in artikel 5, neem dan contact met ons op via www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/

Page Top