MODEL PRODUCT-_0015_KS_MB2023_Brand_Keyvisual_Specialists_Marla_RecoveryMask_IE

ONZE BELOFTE

EEN TOEKOMST WAARIN WE GELOVEN – ONZE REIS NAAR EEN DUURZAMERE TOEKOMST

"Als niets anders werkt, werkt KERASILK." Dat is de reputatie die KERASILK heeft opgebouwd gedurende onze 40-jarige historie van innovatie. We waren pionier in het gebruik van zijde in haarverzorging en zijn opnieuw pionier als het gaat om hoogwaardige en duurzame professionele haarverzorging – we willen niet alleen aan voldoen aan de hedendaagse verwachtingen, maar deze ook overtreffen.

We zijn er trots op dat, door gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen in de biotechnologie, onze nieuwste producten 100% veganistisch1 en gecertificeerd klimaatneutraal2 zijn – verreweg onze meest milieuvriendelijke, verantwoorde en effectieve producten ooit.

Bij KERASILK geloven we dat ons beste zelf voor ons ligt. Niet achter ons. Daarom zijn we toegewijd aan de zoektocht naar duurzame en superieure alternatieven voor traditionele ingrediënten voor onze haarverzorging, milieuvriendelijke verpakkingscomponenten en energiebesparende productieprocedures om onze reis naar een meer duurzame toekomst voort te zetten.

1 – geen dierlijke ingrediënten
2 – product is CO2-gecompenseerd. Klimaatneutraal wordt vaak ook 'CO2-neutraal' genoemd, dat wil zeggen dat de CO2-emissies tot nul worden gereduceerd en gecompenseerd. Maar wetenschappelijk gezien verwijst 'klimaatneutraal' naar alle broeikasgassen, niet alleen koolstofdioxide

GECERTIFICEERD KLIMAATNEUTRAAL

VANDAAG GECERTIFICEERD KLIMAATNEUTRAAL. TOEGEWIJD AAN EEN MEER DUURZAME TOEKOMST.

We zijn ons bewust van onze voetafdruk. Daarom zijn alle KERASILK producten klimaatneutraal gecertificeerd door ClimatePartner.

Om klimaatneutraal te worden, meten we uitstoot, reduceren we deze zoveel mogelijk en compenseren we de resterende uitstoot tot nul.

Omdat we ons inzetten voor klimaatneutraliteit, zullen we onze CO2-uitstoot in de toekomst voortdurend blijven verminderen.

ZUIVERE & TRANSPARANTE FORMULES

SCHONE & BEWUSTE FORMULES GECREËERD DOOR DE WETENSCHAP EN AANGEDREVEN DOOR BIOTECHNOLOGIE

Wij maken gebruik van 40 jaar ervaring en de nieuwste ontwikkelingen in de biotechnologie om te pionieren met zeer effectieve, planeetvriendelijke en veganistische ingrediënten en formules.

We gebruiken alleen hoogwaardige ingrediënten uit duurzame bronnen en streven naar volledige transparantie van onze ingrediënten, inclusief onze geuren.

Waar mogelijk gebruiken we ingrediënten van natuurlijke oorsprong en streven we naar de hoogst mogelijke ratio's van biologische afbreekbaarheid.

BEWUSTE VERPAKKINGSOPLOSSINGEN

MINDER IMPACT OP HET MILIEU MET EEN VERANTWOORDE AANPAK VAN VERPAKKINGEN

Wij zetten ons in voor een minimalistische en milieuvriendelijke benadering van verpakkingen enontwerp en werken voortdurend aan:


- het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmaterialen en afval


- het verhogen van de hoeveelheid gerecyclede componenten en materialen in onze verpakkingen


- het verhogen van de recyclebaarheid van onze verpakkingsmaterialen


- het ontwikkelen van innovatieve, toekomstgerichte duurzame oplossingen voor het ontwerp van verpakkingen

KERASILK_sustainable_icon_Pantone_CoolGrey11C

GRONDSTOFFEN & DUURZAME INKOOP

Geeft aan dat de grondstoffen voor dit product voornamelijk afkomstig zijn van hoogwaardige, duurzame en/of verantwoorde bronnen.

KERASILK_formulation_icon_Pantone_CoolGrey11C

FORMULE

Duidt op een grote hoeveelheid natuurlijke ingrediënten (van natuurlijke oorsprong en/of biologisch afbreekbaar), een minimale hoeveelheid ingrediënten in de formule of dat dit product is geformuleerd zonder bepaalde ingrediënten (bijvoorbeeld sulfaten).

KERA_CO2_emission_icon_Pantone_CoolGrey11C

CO2-EMISSIE

Deze producten verminderen de totale CO2-impact op het milieu, bijvoorbeeld door een kleiner en lichter product.

vegan_icon_Kerasilk_1c

VEGANISTISCHE FORMULE

Geeft aan dat dit product een veganistische samenstelling heeft, dus geen dierlijke ingrediënten/grondstoffen bevat.

KERA_conserve_water_icon_Pantone_CoolGrey11C

BESPARING WATER

Geeft aan dat met dit product water werd (bijvoorbeeld tijdens de productie) of kan worden bespaard (bijvoorbeeld aan de wastafel of tijdens het gebruik thuis).

KS_MB2023_Brand_LogoIcon_ MaterialImprovementReduction_4c_darkgrey

VERBETERING & VERMINDERING MATERIAAL

Producten die zijn gemaakt met duurzamere of minder verpakkingen in vergelijkingmet eerdere productversies of ten opzichte van marktstandaarden.

KERA_animal_welfare_icon_Pantone_CoolGrey11C

DIERENWELZIJN

Al eind jaren tachtig hebben wij alle dierproeven voor productkwalificatie stopgezet, ruim voor de relevante EU-wetgeving in 2004.

KERASILK_recycling_icon_Pantone_CoolGrey11C

RECYCLING

Geeft algemene informatie over de recyclebaarheid van het materiaal dat is gebruikt voor dit product.

IE-DESKTOP - 597 X 694 - MODULE 8

IE-IPAD LANDSCAPE - 415 X 491 - MODULE 8_

IE-MOBILE - 454 X 527 - MODULE 8_

WHAT DOES CLIMATE NEUTRALITY MEAN?

Climate neutral = Often also called ‘carbon neutral’, describing the reduction and compensation of carbon emissions to Zero, but scientifically ‘climate neutral’ refers to all greenhouse gases, not only carbon dioxide.


HOW DO WE ACHIEVE CLIMATE NEUTRALITY?

We are achieving climate neutrality for all products by monitoring, reducing and offsetting product related CO2 emissions via equivalent support of a CO2 climate protection project with ClimatePartner.


HOW DO WE REDUCE OUR CO2 EMISSIONS?

We strive to reduce our CO2 emissions by saving valuable energy in our production through an efficient formulation design as well as through product formats that bring an extra reduction of CO2 emissions (e.g. foam application vs aerosol, discontinuation of metallization)


HOW DO WE OFFSET OUR REMAINING CO2 EMISSIONS?

ClimatePartner is the chosen strategic partner of Kao AEMEA for all carbon emission compensation projects at packaging, product, brand or regional level.
As part of Kao´s carbon offset program, we support a wind farm in De Aar in South Africa. Please find more information under: www.climatepartner.com/1387WHAT DOES VEGAN FORMULA MEAN?

Our vegan formulas indicating that our formulations do not contain any animal derived ingredient / raw material.

ARE OUR PRODUCTS ALSO BEEN TESTED ON ANIMALS?

We put a stop to all animal testing for product qualification, as early as the late 1980s, well before the relevant EU legislation in 2004.


WHAT DOES BIODEGRADABILITY STAND FOR?

Biodegradation is the degradation of a product by microorganisms into intermediate materials and simpler substances such as water, carbon dioxide and basic elements. Ingredients that biodegrade very quickly (acc. to OECD guideline) are called biodegradable


WHAT DOES NATURAL ORIGIN INDEX(NOI)STAND FOR?

Short NOI. Indicates the content of either natural ingredients, naturally derived ingredients or mineral derived ingredients. (According to ISO 16128)


Wat betekent klimaatneutraliteit?

Klimaatneutraal = Vaak ook 'koolstofneutraal' genoemd, waarmee de vermindering en compensatie van koolstofuitstoot tot nul wordt beschreven, maar wetenschappelijk gezien verwijst 'klimaatneutraal' naar alle broeikasgassen, niet alleen koolstofdioxide.

Hoe bereiken we klimaatneutraliteit? 

Wij bereiken klimaatneutraliteit voor alle producten door het monitoren, verminderen en compenseren van productgerelateerde CO2-uitstoot via gelijkwaardige ondersteuning van een CO2-klimaatbeschermingsproject met ClimatePartner.

Hoe verminderen we onze CO2-uitstoot?

Wij streven ernaar onze CO2-uitstoot te verminderen door waardevolle energie in onze productie te besparen via efficiënt ontwerp van de formules en via productformaten die een extra vermindering van de CO2-uitstoot met zich meebrengen (bijvoorbeeld schuimtoepassing versus aërosol, stopzetting van metallisatie).

Hoe compenseren we onze resterende CO2-uitstoot? 

ClimatePartner is de geselecteerde strategische partner van Kao AEMEA voor alle projecten ter compensatie van koolstofemissies op verpakkings-, product-, merk- of
regionaal niveau. Als onderdeel van het CO2-compensatieprogramma van Kao ondersteunen wij een 
windmolenpark in De Aar in Zuid-Afrika. Meer informatie: www.climatepartner.com/1387"

Wat betekent veganistische formule? 

‘Veganistische formules’ geeft aan dat onze formules geen dierlijke ingrediënten/grondstoffen bevatten. 

Zijn onze producten op dieren getest?

Wij stopten met alle dierproeven voor productkwalificatie, al aan het eind van de jaren 1980, ruim voor de relevante EU-wetgeving in 2004.

Waarvoor staat biologische afbreekbaarheid? 

Biologische afbraak is de afbraak van een product door micro-organismen tot tussenproducten en eenvoudigere stoffen zoals water, koolstofdioxide en basiselementen. Ingrediënten die zeer snel biologisch afbreken (volgens de OESO-richtsnoeren) worden biologisch afbreekbaar genoemd.

Waarvoor staat Natural Origin Index (NOI)? 

NOI geeft aan wat gehalte is aan natuurlijke ingrediënten, van nature afgeleide ingrediënten of van mineralen afgeleide ingrediënten. (Volgens ISO 16128)

Page Top